Privacy Policy

Wat er met uw gegevens gebeurt

Privacy Verklaring

Hier vindt u de privacyverklaring van Traiterie Chef. Hierin wordt beschreven hoe er binnen Traiterie Chef wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens. Het vertelt u welke gegevens worden verzameld, hoe deze gegevens worden opgeslagen en voor welke doeleinden dit gebeurd.

U leest hier ook welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.
De privacy verklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Wij raden u daarom aan de verklaring regelmatig te raadplegen.

Heeft u na het lezen van de privacy verklaring nog vragen, neemt u dan gerust contact op met:

Traiterie Chef V.o.F.
Raamsteeg 5 | 1012 VZ | Amsterdam
info@traiteriechef.nl | 020 6715500
Btw Nr8514.31.124.B.01| KvK Nr. 547.637.38

Doel gegevens
• Om uw koopovereenkomst met Traiterie Chef uit te kunnen voeren verwerken wij uw persoonsgegevens welke minimaal benodigd zijn om aan de wettelijk vastgestelde administratieve verplichtingen te voldoen. Het betreft uw naam en/of bedrijfsnaam, factuur en/of afleveradres, uw e-mailadres, telefoonnummer en IBAN.
• Indien u contact opneemt met Traiterie Chef via de website worden uw gegevens verzameld. De benodigde gegevens worden gebruikt om u goed van dienst te kunnen zijn en bestaan uit uw naam en e-mailadres.
• Traiterie Chef kan uw gegevens gebruiken voor toekomstige marketing doeleinden. Uw gegevens zullen echter nooit aan derden worden verstrekt. Door gebruik te maken van de formulieren op onze website geeft u toestemming om uw gegevens op te nemen in ons klantenbestand. Mocht u in de toekomst niet benaderd willen worden door Traiterie Chef dan kunt u een e-mail sturen naar info@traiteriechef.nl. Uw gegevens zullen dan uit het mailbestand worden verwijderd.
• Bij een bezoek aan de website van Traiterie Chef verzamelt Google Analytics gegevens om de website te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens.

Traiterie Chef verwerkt persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten en producten via de website en per (digitale) mail.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Deze gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomst die wordt aangegaan, dan wel omdat verwerking van deze overeenkomst noodzakelijk is.

Ontvangers
De gegevens die Traiterie Chef ontvangt en verwerkt worden beheerd bij:
• Hostnet: de website en de e-mail van Traiterie Chef wordt gehost bij Hostnet. Als u contact opneemt via de formulieren of via e-mail, worden de betreffende mails opgeslagen op de server van Hostnet.
• Suite Seven: het onderhoud van de website is ondergebracht bij Suite Seven. Gegevens die u voor een aankoop in de webshop van Traiterie Chef achterlaat op de websiteterie Chef kunnen door Suite Seven worden ingezien.
• Mollie: voor de verwerking van uw betaling maakt Traiterie Chef gebruik van de diensten van Mollie. Gegevens die u voor een aankoop in de webshop van Traiterie Chef achterlaat op de website worden door Mollie opgeslagen en bewaard.
• Laposta: voor het verzenden van onze Nieuwsbrief maakt Traiterie Chef gebruik van de diensten van Laposta. Gegevens die u voor een aankoop in de webshop van Traiterie Chef achterlaat op de website worden door Laposta opgeslagen en bewaard. Indien u geen Nieuwsbrief meer wilt ontvangen kunt u zich direct uitschrijven.

Bewaartermijnen
Uw persoonlijke gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer bewaard dienen te blijven.

Beveiliging
De persoonsgegevens die door Traiterie Chef of door boven genoemde derden worden beheerd, zijn allen alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Daarnaast wordt een bezoek aan de website van Traiterie Chef beveiligd met een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Traiterie Chef privé is.

Uw rechten
• Recht op inzage
U heeft altijd het recht om uw gegevens die bij Traiterie Chef zijn vastgelegd en worden bewaard in te zien. U kunt hiertoe een e-mail sturen naar info@traiteriechef.nl. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
• Recht op rectificatie
Indien uw gegevens niet kloppen of zijn veranderd, dan kunt u deze altijd laten rectificeren door Traiterie Chef. Stuurt u hiertoe een e-mail naar info@traiteriechef.nl.
• Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Traiterie Chef liggen opgeslagen in het geval u overstapt naar een andere partij, dan heeft u het recht van overdracht. Traiterie Chef zal dan op uw verzoek de gegevens overdragen aan de andere partij.
• Recht op beperking van verwerking van gegevens
U heeft altijd het recht om de gegevens die Traiterie Chef heeft verwerkt en bewaard en die betrekking hebben op uw persoon te beperken. Stuurt u hiertoe een verzoek naar info@traiteriechef.nl.
• Recht van bezwaar
U heeft in voorkomende gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Traiterie Chef. Neemt u hiervoor contact op met Autoriteit Persoonsgegevens.

Plichten
Traiterie Chef behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Traiterie Chef dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Traiterie Chef te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.